I sektionen Kirke & Tjeneste har vi samlet de artikler, som angår kirkelivet i relation til kirkens struktur og natur, såvel som den enkeltes tjeneste i og udenfor kirken; herunder praktiske og lederskabsmæssige problemstillinger.

 

1.Tim.2,12: Kvinders ordination og Paulus' brug af Skabelsesberetningen

Viser, at Paulus' henvisning til Skabelsesberetningen i omtalte tekst ikke kan tages til indtægt for et universelt forbud mod kvinders tjeneste.


Big is Biblical

En bibelsk gennemgang af skismaet mellem huskirke- og megakirkemodellen, som konkluderer, at megakirken rent faktisk er det naturlige pejlepunkt for den lokale kirke, som den naturlige følge af kirkens vækst i et bibelsk og frit samfund, der tillader kirken at udvikle sig.


De Ældste og Tjenesterne

Undervisning om ældstetjenestens natur, specielt set i lyset af, at tjenesten tilhører en anden sfære end tjenestegaverne, men alligevel indgår i et samspil med disse.


Den kulturelle kontekst i Ef.5,18-6,9

Historisk baggrund til Bibelens beretninger, her særligt Paulus' undervisning om den kristne husorden, dens tilknytning til datidens husholdninger og dens applikationer idag.


Det usynlige gjort synligt

Om forvaltningen af åndelige gaver og karismatisk liv i mødet med mennesker.


Hvad er bibelsk ligestilling?

En definitorisk introduktion til hvad bibelsk ligestilling er og indebærer.


Kulturskabelse

Om lederskabets rolle som formidler og katalysator for kirkens kultur.


Myten om den sidste reformation

Om det problematiske bag forestillingen om en såkaldt "restaurationsvækkelse" og en "sidste reformation".


Tjenestegaverne

Bibelundervisning om de fem tjenestegaver, apostlen, profeten, evangelisten, hyrden og læreren.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk