Intelligent karismatik - Simpel tro - Radikal relevans - Klassisk kirke
 

Disse fire ordpar definerer vores mission og vision, dvs, det, vi i det kirkelige landskab ser om vores kald og opgave at fremme.

Intelligent karismatik

Vi tror på, at det er muligt at forene det karismatiske med det intellektuelle, eller mere simpelt med intelligens og sund fornuft. Således at kraft, frimodighed og salvelse forenes med god teologi, reflektion samt sammenhæng og teologisk konsistens.

Vi er imod, at karismatisk liv løsrives fra sund fornuft og bliver overåndeligt eller sært. Og vi er imod, at intellektet løsrives fra det karismatiske livs dynamik, så kristendom og teologi bliver selvcentrerede intellektuelle øvelser, eller en blot og bar intellektuel tro.

Vi ser forbillederne i f.eks. Paulus' liv, der vidner om såvel intellektuel dybde som rigdom af åndelige gaver. Eller i Jesu eget liv, som afspejler såvel visdom og autoritet i undervisningen, som kraft i tjenesten.

Simpel tro

Vi tror på, at det teologiske og det karismatiske skal forankres og udleves i en simpel tro. Hvor troen henviser til den simple forankring i Gud, den simple og ukomplicerede tro på Guds Ord, samt det simple og umiddelbare lydighed.

Vi tror på, at man ikke skal slippe forankringen i det simple, enkle og umiddelbare, selvom teologisk dybde føjes til og karismatisk kraft erfares. Kristendom er en far og hans familie. Alt andet må underordnes det.

Radikal relevans

Vi tror på, at kirken skal være relevant ved at møde mennesker i øjenhøjde på en tilgængelig og kulturelt og socialt set ikke-fremmed måde. 

Vi tror, der ikke findes noget bedre eksempel på relevans, end at Gud blev menneske.

Vi mener derfor, at kirken er relevant, når den er inkarneret i det omkringliggende samfund, som en del af dette, men samtidig som en del af en helt anden åndelig virkelighed; ligesom Jesus trådte ind i vores verden og blev som os, selvom han samtidig forblev meget mere end det.

Klassisk kirke

Vi tror på, at kirken og Guds ord er hinsides tidernes skiften og omgivelsernes forskellighed; og grundlæggende upåvirket af, om samfundet f.eks. er førmoderne, moderne eller postmoderne.

Vores vision er derfor en klassisk kirke med et klassisk budskab og med klassiske opgaver, som ikke tager farve af hverken trends og hype eller af traditioner og træghed. En kirke, bundet til Guds Ord, men ubunden af menneskelige udlægninger; og knyttet til kirkens historie uden at være slave af den.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk