Vores grundlæggende forståelse af Guds vilje for statsmagt og samfundsorden kan udtrykkes ved følgende hovedpunkter:

1.

Gud har i statsmagt og samfundsliv skabt et sekulært rum, forskelligt fra og adskilt fra kirkens hellige rum. Det sekulære rum sanktioneres af Guds pagt med hele menneskeheden ved Noa, samt i Jesu ord om at give kejseren sit, og i Paulus' ord om underordnelse under myndighederne.

2.

Det sekulære rum er ikke i de nævnte eksempler og kan ikke ifølge sin natur være styret af religiøse dogmer eller kristen moral, men styres af alment menneskelige hensyn og normer. Det sekulære rum må derfor primært reguleres på basis af naturretlige/kontraktretlige normer og argumenter baseret herpå, udover de helt grundlæggende principper, som skitseres i Guds Ord.

3.

De grundlæggende liberale tanker om a) frihed så længe man ikke krænker andres frihed, b) privat ejendomsret, samt c) "rule of law", altså lovgivning og retssikkerhed som eksempler på sådanne er i vore øjne i tråd med bibelske normer og udgør et penultimativt ideal, med andre ord så tæt på et ideal, man kan komme i en ufuldkommen verden.

4.

Eftersom det sekulære og det hellige, staten og kirken, er adskilt, bør denne adskillelse opretholdes i lovgivning og praksis. Staten skal opretholde lov og orden, mens kirken skal forkynde evangeliet og være lys og salt; men kirken skal ikke via lovgivningen fremme kristen moral og kristne mærkesager, ligesom staten ikke må favorisere eller diskriminere på basis af tro og livssyn.

5.

Den kristne skal derfor også tjene i den kontekst, vedkommende er i. Som kristen skal vedkommende vidne, forkynde og forsvare evangeliet, men som politiker, embedsmand eller tilsvarende skal vedkommende varetage sin opgave i tråd med de principper, Gud har udstukket for det sekulære rum.

6.

Vi tager derfor afstand fra såvel et kristent teokrati, hvor lovene er dikteret af religøse hensyn; kristne utopier, hvor man afviser livet i det sekulære rum med andre mennesker; såvel som traditionel kristen interessepolitik, der via lovgivningen søger at fremme kristne særinteresser eller mærkesager. Vi mener, at de principper, som genfindes i det moderne, liberale demokrati, og som genfindes i traditionelt borgerligt/liberale sammenhænge, kombineret med en personlig og aktiv tro er det bibelske forbillede, uanset hvilken kontekst og kultur, det inkarneres i.

7.

Vi mener, at disse synspunkter kan udtrykkes gennem en række politiske partier i det borgerligt-liberale spektrum, uden at nogen af disse er objektivt rigtige eller forpligtende for den kristne, og vi hverken anbefaler eller fraråder bestemte af disse.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk