I sektionen Samfund & Politik har vi samlet de artikler, som dels berører Guds ordning for den nuværende verden, dels den kristnes engagement i den omgivende, sekulære verden og praktiske forholden sig hertil.

 

De to Riger og samfundet

Et forsvar for et sekulært rum forskelligt fra og side om side med kirkens hellige rum, baseret på Guds pagt med Noa, og underlagt andre regler og formål end det hellige rum.


Den Gudgivne ejendomsret

Artiklen argumenterer for ejendomsretten som en grundlæggende præmis gennem Bibelen, og dermed indirekte for bibelsk støtte til borgerligt-liberale positioner, som støtter denne.


Forbrydelse vs Synd

En vigtig diskussion af grænsedragningen mellem forbrydelse og synd, altså mellem det, som er ulovligt, og det som "blot" er forkert, og som på basis af Skriftens eksempler trækker grænsen nær sammenfaldende med en traditionel liberal forståelse.


Kristen liberalisme

En kort definition af en kristen, men liberalistisk position.


Markedets moralske værdi

Om markedsmekanismerne som katalysator for alment menneskelig og til dels kristen moral.


Personalisme vs. liberalisme

"Personalisme vs. liberalisme" argumenterer imod personalismen som bæredygtigt ideologisk alternativ til klassisk liberalisme, både i sig selv og som udgangspunkt for et kristent syn på samfundet.


Radikalismens dilemma og Skriftens vej

Afslører den utopiske forestilling om "kristne love", som alle kristne ville være enige i. Peger i stedet på, at lovgiver, herunder den kristne lovgiver, først og fremmest skal søge at opfylde den noaittiske pagt og lade Evangeliet gennemsyre samfundet og på sigt transformere normer og love.


Vigtigheden af det Penultimative

Om nødvendigheden af at bedømme samfundsforhold og politiske forhold udfra et penultimativt ideal, der ikke forlanger det fuldkomne og i denne verden umulige.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk