I sektionen Tro & Liv har vi samlet de artikler, der handler om troslivet, spændende fra dogmer og trosspørgsmål til den enkeltes vandring med Gud; men typisk udfra et praktisk, livsnært syn på discipelskab og kristenliv.

 

Det Profetiske

Om den profetiske dimension og dens forskellige udtryksformer, her skitserede udfra de fire grundformer: profetiske forudsigelser, profetisk betjening, profetisk viden og profetisk ledelse.


En langt bedre vej

Om balancen mellem det kontemplative og det karismatiske og velsignelsen ved mangfoldigheden af åndelige udtryk.


Enhed for Guds skyld

Om enhed med udgangspunkt i Guds væsen og i balancen mellem individualisme og kollektivisme.


Enhed i mangfoldighed

Hævder at bibelsk enhed ikke findes ved opslutning om bestemte ledere, strukturer eller læresystemer, men derimod findes i spændingsfeltet, hvor forskellige og forskelligartede tjenester samarbejder og bøjer sig mod hinanden.


Enhed mellem Generationerne

DIskussion af behovet for enhed mellem forældre og børn, modne og unge, og behovet for at nå specifikke målgrupper uden det går ud over kirkens enhed.


Forvandlingens DNA

Om forvandling i mødet med andre mennesker.


Generation Z - den næste generation

Beskrivelse af Generation Z, den nye generation, udfra et sociologisk perspektiv og med tanke på, hvordan den skal nås med evangeliet.


Gode Nyheder

Hvad er Evangeliet? Hvad er den bedste definition? Hvad er evangelisk kristendom? Og hvordan forholder det evangeliske sig til det karismatiske?


Jesus i kærlighed og kraft

Balancen mellem kærlighed og kraft, eksemplificeret på basis af eksempler fra pentecostale miljøer.


Jesus kommer - men ikke i morgen!

Et kald til "nøgtern tro og uspoleret forventning" som modvægt til hype og spekulationer.


På jagt efter Urkristendommen

Hvad er urkristendommen? Hvordan defineres den? Er den et ideal, eller er kirken kommet videre? Hele problematikken omkring urkristendommen som begreb behandles her med en vifte af indfaldsvinkler og aspekter.


Reflekteret karismatik

Om behovet for og værdien af teologisk refleksion side om side med karismatisk erfaring.


Samvittighedssager

En gennemgang af Bibelens undervisning og bibelske eksempler indenfor de såkaldte "adiafora" spørgsmål, altså spørgsmål som ikke er fuldt afklaret udfra Skriften, men lægges hen til den enkeltes samvittighed.


Ægteskabsordningen

Argumenterer udfra Skriften for ægteskabet som en borgerlig ordning, og imod den forståelse, at der er tale om en uopløselig pagt eller et sakramente.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk