Vi anerkender...

Bibelen som det inspirerede og autoritative Guds Ord og som den normerende norm, trossætninger og andre normer udledes af.

De oldkirkelige trosbekendelser som normeret norm og fælleskristen lære.

De reformatoriske principper om "sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus og soli deo gloria" som udgangspunkt for ret lære og sundt kristenliv.

Vi tror på...

En treenig Gud; evigt eksisterende i tre personer: Fader, Søn og Helligånd.

Jesu Kristus som Guds Søn og vor Herre, hans guddommelighed og menneskelighed, hans fødsel af en jomfru, hans syndfrie liv, hans mirakler, hans stedfortrædende og forsonende død på Golgata, hans legemlige opstandelse, hans ophøjelse til Faderens højre hånd, og hans fremtidige personlige komme i magt og herlighed.

Vi tilslutter os...

Lausannepagten, som en fælles forpligtelse til at fuldføre Missionsbefalingen på evangelisk grund.
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk