Flg. tre kirkelige/teologiske positioner kendetegner KI:

Vi er evangeliske, og vi bekender os til de klassiske slogans fra reformationen, f.eks. Sola Scriptura, altså at vi alene ser Bibelen som absolut norm, samt tror på frelsen af nåde ved tro på Jesus Kristus.

Dernæst er vi karismatiske, hvilket betyder, at vi tror på Helligåndens dåb, tungetale, og åndelige gaver og udrustning i almindelighed, samt mener at disse gaver fortjener en fremtrædende plads i kirkelivet.

Endelig er vi tværkirkelige, hvilket indebærer, at vi anerkender kristne fra alle kristne kirker som sande troende, uanset evt. uenighed i stil og teologi, og idet vi er åbne for samarbejde og gensidig berigelse på trods af forskelle.

Udover disse positioner er KI ikke bundet til nogen bestemt kirke eller noget bestemt kirkesamfund, ligesom KI potentielt er åbent for bidrag og medarbejdere fra mange forskellige kirker.

Dog henvender KI i kraft af sin profil sig primært til kirker, som er knyttet til eller inspireret af f.eks. FrikirkeNet eller tilsvarende netværk.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk