Jesper Veiby, årgang 1967, er født i Aalborg og har siden 1990 været aktiv i en række karismatiske kirker, og har haft forskellige tillidsposter i kirkelig regi.

Han er medlem i Aalborg Citykirke, men har altid og uanset kirkeligt tilhørsforhold haft en tværkirkelig grundholdning, som favnede kristne af alle baggrunde.

De forkyndere og skribenter, han anser for inspirationskilder og forbilleder, spænder bredt fra klassiske apologeter til nutidige karismatiske forkyndere, og fra katolsk og reformert til pentekostal og neopentekostal baggrund.

Siden 2009 har han stået i spidsen for Kristent Institut.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk